Wat is VVOT

Wij zijn een steeds groter wordende groep ouders en betrokken mensen uit Tilburg en omgeving. Wij willen graag dat het onderwijsaanbod in Tilburg uitgebreid wordt met een Vrije School voor Voortgezet Onderwijs. VVOT staat dan ook voor’ Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg’. Deze nieuw op te richten vrijeschool voor vmbo, havo en vwo is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van alle basisscholen uit de regio. De vrijeschool biedt leren met hoofd, hart en handen. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen in Tilburg voor deze vorm van onderwijs kunnen kiezen.

In januari 2016 besloot een aantal ouders van Tiliander zich te verenigen om de VVOT voor elkaar te krijgen. Die groep heeft belangrijke stappen gezet. Eind 2016 is een nieuwe stuurgroep gevormd om VVOT te helpen de volgende stap te maken. Inmiddels zijn er meer dan 30 mensen actief betrokken bij de VVOT. Daarnaast zijn er meer dan 150 vooraanmeldingen binnen van ouders die hun kind graag naar een middelbare vrijeschool in Tilburg zien gaan.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close