VRIJESCHOOLSE VISIE OP ONDERWIJS 2032

In het vrijeschoolonderwijs wordt grote waarde gehecht aan sociale intelligentie, creativiteit, persoonlijkheidsvorming en een solide cognitieve basis. Daarmee worden kinderen nu voorbereid op demaatschappij van hun toekomst; de toekomst die voor hen in 2032realiteit is.

onderwijs2032-355x200

Vrijescholen willen een brede erkenning voor het belang van doelen van onderwijs die verder gaan dan het cognitieve resultaat. Om kinderen nu voor te bereiden op de maatschappij van 2032 dient er evenwichtig aandacht te zijn voor persoonlijkheidsvorming, sociaal-­emotionele en motorische ontwikkelingsaspecten. Leerlingen moeten worden geprikkeld om hun talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. Creativiteit en nieuwsgierigheid naar wat zij nog niet weten, spelen daarin een belangrijke rol. Een ontdekkingsreis naar een plaats op de arbeidsmarkt, maar breder nog: een eigen plaats in de samenleving.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close