OP ZOEK NAAR ONZE GASTSCHOOL

Om in Nederland een zelfstandige nieuwe school te kunnen oprichten, zijn er normen vastgesteld waar je aan moet voldoen. In de praktijk blijkt het lastig om bijvoorbeeld aan het minimaal vereiste aantal leerlingen te voldoen. Een andere route die je kan volgen, is op zoek gaan naar een gastschool. Een bestaande school die bereid is om een aparte vrijeschool-afdeling te faciliteren. Voor de gastschool levert dat winst op omdat ze een breder onderwijsaanbod hebben en daarmee meer leerlingen kunnen aantrekken. Dat is momenteel waar VVOT mee bezig is: we zijn op zoek naar een gastschool.

De gesprekken met onderwijsbesturen, waar de scholen onder vallen, zijn in volle gang. Er zijn inmiddels meerdere ontmoetingen geweest en momenteel zijn Paul Bakker, Martijn van der Peet en Hub Dohmen concreet in gesprek met de directies van twee verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg. In deze gesprekken verkennen we of de scholen bij ons passen en wij bij de scholen. Praktisch, maar ook gevoelsmatig zoeken we naar de beste combinatie. We worden in dit proces bijgestaan door Rob van der Meijden, een ervaren bestuurder in de vrijeschoolwereld. We streven ernaar om zo spoedig mogelijk met een van de twee scholen een akkoord te sluiten. Als dat lukt, gaan we intensief samenwerken om hopelijk in augustus 2018 met de vrijeschool-afdeling te kunnen gaan starten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close