Initiatiefgroep

Wij stellen ons graag aan je voor! We zijn georganiseerd in verschillende sub-groepen: bestuur, onderwijs, operationeel en ambassadeurs. Het bestuur is met name actief op de strategische lijnen, contacten met andere bestuurders en de politiek. De onderwijsgroep zorgt er voor om al het voorwerk op inhoudelijk, didactisch en pedagogisch vlak te borgen zodat er een gefundeerde basis is vanuit de antroposofie om in de toekomst te starten. De operationele groep zorgt voor alle reuring en pakt veel praktische klussen op. De ambassadeurs willen zoveel mogelijk ouders activeren om onze beweging groter te maken, zodat Tilburg straks echt niet meer om een Voortgezette Vrijeschool heen kan.

Ik heb met bewondering ervaren hoe de vrijeschool – basis én middelbaar (Breda) – onze drie kinderen heeft gesteund en geprikkeld bij de ontwikkeling tot een steeds completer persoon, vanuit vertrouwen in zichzelf en in de omgeving. Dát gun ik ieder kind. Om daaraan te kunnen bijdragen, heb ik me verdiept in het antroposofisch gedachtengoed en de vrijeschoolvisie en ben ik bestuurslid geweest van Basisschool Tiliander, werkend vanuit antroposofie. Een logisch vervolg was om me mede sterk te maken voor een middelbare vrijeschool in Tilburg. Daartoe lever ik mijn plezier en ervaring in overleg, onderhandelen en strategie.

Hub Dohmen
Dohmen advocaten

Ik zet me in voor het realiseren van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Tilburg, omdat ik van mening ben dat kinderen in de 7e grootste stad van Nederland een breed aanbod in schoolkeuze verdienen. Mijn dochter van 4 jaar gaat naar de Tiliander. Sinds haar schoolgaan maak ook ik kennis met het Antroposofisch gedachtengoed. Ik word geïnspireerd door de zienswijze van opvoeding, onderwijs en levenshouding. De makerstad Tilburg gun ik zelfdenkende, kunstzinnig opgroeiende jongeren die de stad mooi, leefbaar en kleurrijk blijven houden. 

Kathy Marchand
Tilburgse moeder, partner, cultuurliefhebber, zelfstandig ondernemer, ontzamelaar en plantenliefhebber.

Nadat ik zelf twaalf jaar op de Vrijeschool heb gezeten (zeven jaar in Tilburg en vijf jaar op de middelbare in Eindhoven) heb ik reguliere pabo gedaan en aansluitend de lerarenopleiding wiskunde. Intussen was ik werkzaam binnen het VMBO op het speciaal onderwijs en kreeg ikzelf twee kinderen. Zij gaan naar basisschool Tiliander, want dat is de plek waar ik ze heel graag wilde hebben. Een brede bijdrage aan hun weg naar volwassen worden. Tussendoor heb ik diverse opleidingen gedaan om werkzaam te kunnen zijn binnen de vrijeschool, zowel voor basis- als voortgezet onderwijs. Inmiddels werk ik op basisschool Tiliander in de combinatieklas en probeer ik samen met de anderen van de initiatiefgroep de VVOT van de grond te krijgen. Iedereen verdient het om dit onderwijs te kunnen volgen, werkend vanuit de antroposofie.

Mandala Buitdendijk – Fischer

Mijn kennismaking met Rudolf Steiner onderwijs, is samen gegaan met mijn kinderen die alle 4 op basisschool Tiliander hebben gezeten. 3 kinderen zitten inmiddels op de middelbare school. Helaas was het financieel niet haalbaar om hen naar een middelbare vrijeschool in Eindhoven of Breda te laten gaan. Daarom zet ik mezelf volledig in bij de VVOT werkgroep, zodat misschien mijn jongste kind en andere kinderen wel kunnen genieten van een middelbare vrijeschool hier in Tilburg!

Ivonna Kere
Eigenaar van Scenare Projects & Consultations, Sociale media coördinator van bassischool Tiliander.

Trotse vader van 2 kinderen van 12 en 16 jaar die beide op vrije basisschool Tiliander hebben gezeten. Mijn zoon doet de HAVO op het Novaliscollege in Eindhoven en mijn dochter zit op het Michaelcollege in Breda. Dat zijn allebei middelbare vrije scholen waar de kinderen een behoorlijke afstand voor afleggen, wat veel tijd en energie kost. Vanuit de overtuiging voor het vrijeschoolonderwijs, als ouder van 2 kinderen en als oud bestuurder van Tiliander wil ik bijdragen aan de mogelijkheid om voor alle kinderen en ouders in Tilburg en omgeving, de keuze te kunnen maken voor een middelbare vrijeschool in Tilburg. Daarom zit ik in de Bestuurlijke groep, die zich bezig houdt met de contacten met de onderwijsbesturen, gemeente en politiek in Tilburg.

Paul Bakker
Adviseur Opleiden en Organisatieontwikkeling op de afdeling P&O van het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis.

We kozen niet bewust voor de vrije school voor onze kinderen. Maar al gauw waren we heel enthousiast over het vrije school onderwijs. Toen een moeder van een klasgenootje van onze oudste serieuze plannen had om een middelbare vrije school op te richten in Tilburg, sloot ik meteen aan. Wat begon als een initiatief van moeders rond de keukentafel is nu uitgegroeid tot een organisatie van vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid sterk maken voor de vrije school voor voortgezet onderwijs in Tilburg. Ik ben nog altijd trots daar deel van uit te maken en hoop dat we eerdaags ook echt de kans krijgen om een vrije school-poot mede mogelijk te kunnen maken.

Danielle van den Hurck

Voor een kind is het van cruciaal belang dat het zichzelf leert ontdekken als individu. Weten wie je bent en een omgeving waarin je je veilig voelt, helpt je ontdekken wat je wilt en wat je kunt. De vrije basisschool heeft mijn kinderen die veilige omgeving gegeven waarbij ze zich gezien voelen…
Het zal mooi zijn als Tilburg ook een Middelbare Vrije School heeft, zodat ze zich ook in die fase van hun leven door het Antroposofische gedachtegoed gesteund voelen.
Als IC-er zet ik mij in voor dit initiatief en verzorg ik de ICT-technische dingen. Samen met een aantal mensen zorgen we dat de website van de VVOT soepel loopt en goed gevuld is.

Koen Eversteijn

Ik ondersteun VVOT met het ontwerpen van het logo en promotiemateriaal omdat ik vind dat er gewoonweg een middelbare Vrijeschool in Tilburg zou moeten zijn.

Danielle Mercx-Schaffelaars
Zelfstandig grafisch ontwerper onder de naam il panda electrik.

Ik zou het fantastisch vinden als Tilburg een middelbare vrijeschool krijgt. Graag zie ik mijn dochters in de toekomst hier naar toe gaan. Maar ik zou het elk kind gunnen om het vrijeschoolonderwijs te volgen. Het heeft voor mij persoonlijk bijgedragen aan een sterke sociale basis, een bewuste zelfontwikkeling en een positief- kritisch- wereldbeeld. Daar heb ik elke dag profijt van. Daarom help ik graag mee om dit onderwijs in Tilburg te realiseren.

Jesse van Venrooij
Documentairemaker

Ik ben vader van drie kinderen, die vrijeschool onderwijs volgen en ervaar zelf iedere keer weer hoe waardevol vrijeschool onderwijs is. Daarom moet iedereen de mogelijkheid hebben om vrijeschool onderwijs te volgen. Dat is mijn droom voor alle kinderen die voor de keuze staan van middelbaar onderwijs. In Tilburg is er nog geen plek waar je middelbare vrijeschool onderwijs kunt volgen; dat willen wij veranderen. Zo’n verandering teweeg brengen, vergt een lange adem, maar we gaan ervoor! Ik ben in dit initiatief betrokken bij de bestuurlijke groep. Wij gaan nieuwe contacten aan, die kunnen ondersteunen bij de realisatie van middelbare vrijeschool onderwijs en onderhouden contact met schoolbesturen, gemeente en politiek in de regio Tilburg.

Martijn van der Peet
Van der Peet Controlling Finance 

Toen onze oudste zoon 2,5 jaar was, kregen we vanuit de gemeente de vraag welke school we zouden kiezen. We hebben alle onderwijsvormen bezocht en snel werd duidelijk dat basisschool Tiliander, werkend vanuit antroposofie, het beste overeen kwam met onze wens hoe we onze kinderen wilden zien ontwikkelen. Het was een fantastische tijd op de Tiliander, waarbij ik als ouder en als voorzitter van het bestuur van basisschool Tiliander intensief betrokken was. Vervolgens zijn de kinderen naar een reguliere middelbare school in Tilburg gegaan, mede omdat er geen voortgezet antroposofisch onderwijs in Tilburg aangeboden wordt. Ook daar hebben ze een goede tijd (de oudste inmiddels voltooid). Ik draag het antroposofisch onderwijs een warm hart toe en vind dat de tijd rijp is om dit in Tilburg te realiseren. Daarom wil ik me graag inzetten voor het bestaansrecht van de VVOT en dit ondersteunen waar ik kan.

Miranda Boschman – van Gelderen
Eigenaar Ataraxia
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie, Gusto®-coach en spiritueel therapeut

Eind 2016 sloot ik mij aan bij het initiatief VVOT, en heb er samen met een paar zeer betrokken mensen veel tijd en energie in gestoken om een ingang te vinden binnen het bestaande onderwijslandschap. Ik was toen vooral betrokken bij het secretariele en het communicatieve stuk en de inhoud van de website. Momenteel ben ik er niet meer intensief mee bezig. Ik zie hoe de vlam brandend wordt gehouden en vind het fijn wanneer er af en toe een beroep op mij gedaan wordt. Onze oudste zoon is inmiddels naar het voortgezet onderwijs, misschien dat voor onze jongste zoon de vrijeschool een serieuze optie zal zijn!

Britte Vermeulen
Koalayoga.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close