HET INITIATIEF

In 2018 van start gaan met voortgezet vrijeschoolonderwijs in Tilburg. Dat is ons streven!

De afgelopen jaren groeide het aantal leerlingen in het Vrijeschoolonderwijs met ruim 15%, signaleert de landelijke Vereniging van Vrijescholen.
De onderwijsvisie gestoeld op de antroposofie legt de nadruk niet alleen op cognitieve ontwikkeling; sociale intelligentie en creativiteit worden even belangrijk geacht. Dat blijkt ouders maar vooral ook kinderen direct aan te spreken.
Leerlingen uit de regio Tilburg die naar het voortgezet vrijeschoolonderwijs willen, moeten momenteel uitwijken naar Eindhoven of Breda. Dat is nogal wat voor een twaalfjarige. Deze nieuw op te richten vrijeschool voor vmbo, havo en vwo is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van alle basisscholen uit de regio. Het ‘leren met hoofd, hart en handen’ dat deze school zal bieden, vult straks wellicht een flinke leemte in de keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs.

In januari 2016 is een ouder-initiatiefgroep opgestaan ter oprichting van voortgezet vrijeschoolonderwijs in Tilburg. Die groep heeft belangrijke stappen gezet, ze hebben dit project met wils- en daadkracht doen ontstaan en laten uitgroeien, en belangrijk pionierswerk gedaan. Eind 2016 is een nieuwe stuurgroep gevormd om VVOT te helpen de volgende stap te maken. De stuurgroep bestaat momenteel uit Paul Bakker als voorzitter, Britte Vermeulen als secretaris, Martijn van der Peet als penningmeester en Hub Dohmen als algemeen lid met juridische achtergrond. Momenteel zijn bij het initiatief ongeveer 25 mensen op vrijwillige basis betrokken.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close