Hoofd, hart en handen

De vrijeschool biedt een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het ‘denken’, het ‘voelen’ en het ‘willen’.

Dit onderwijs richt zich op de vorming van het denken (het hoofd), dat uiteindelijk naast het behalen van de examens, moet resulteren in het vermogen tot ‘zelfstandige oordeelsvorming’. Een mens is meer vrij als hij/zij voor het vormen van oordelen niet afhankelijk is van de waan van de dag of van wat anderen hem/haar voordenken.

Het belang van kennis van het gevoelsleven (het hart) wordt steeds beter ingezien. Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevingswereld van anderen is noodzakelijk in elke succesvolle sociale interactie. Het respecteren van verschillen tussen mensen en hiermee om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in het maatschappelijk functioneren. Het gaat hierbij dus ook om het ontwikkelen van sociale competenties. Daaraan wordt hard gewerkt in de klassen en tijdens de stages en andere activiteiten.

De ontwikkeling van de wil (de handen), het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten uit te voeren, is het moeilijkst, maar het is ook iets dat geleerd en geoefend kan worden. Dit wordt onder andere in de vele praktijkvakken en studie-opdrachten geoefend.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close