VVOT

In 2018 van start gaan met een Vrijeschool voor voortgezet onderwijs in hartje Tilburg. Dat is het streven van de initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT). 

De afgelopen jaren groeide het aantal leerlingen in het Vrijeschoolonderwijs met ruim 15%, signaleert de landelijke Vereniging van Vrijescholen. De Vrijeschool onderwijsvisie legt de nadruk niet alleen op cognitieve ontwikkeling; sociale intelligentie en creativiteit worden even belangrijk geacht. Dat blijkt ouders maar vooral ook kinderen direct aan te spreken. Overal in Nederland ontstaan initiatieven tot oprichting van Vrijeschoolonderwijs. Het is geen wonder dat ons initiatief in Tilburg, de zesde stad van Nederland, momenteel in zeer vruchtbare aarde valt! Leerlingen uit de regio Tilburg die vrijeschool VO willen volgen, moeten momenteel uitwijken naar Eindhoven of Breda. De op te richten Vrijeschool voor VMBO, HAVO en VWO is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van alle basisscholen uit de regio. Het ‘leren met hoofd, hart en handen’ dat deze school zal bieden, vult straks wellicht een flinke leemte in de keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs.