Alle berichten van vvotadmin

Persbericht VVOT

Inspiratieavond Middelbare Vrije school Tilburg

De initiatiefgroep voor realisatie van een vrije schoolstroom in Tilburg staat voor de nodige uitdagingen. Het streven is om de stroom te starten binnen een bestaande middelbare school. Dit is in Nederland al in veel plaatsen gerealiseerd en kan relatief gemakkelijk vorm krijgen. Uit contacten met Tilburgse schoolbesturen is echter gebleken dat er binnen nu en twee jaar geen concrete school  is om mee in gesprek te gaan. Kinderen in Tilburg die kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs zijn daardoor nog altijd aangewezen op scholen in Breda of Eindhoven. Dat betekent een reistijd van een half uur tot een uur, enkele reis: niet niks voor een twaalfjarige brugklasser.

Dat terwijl de landelijke belangstelling voor het schooltype alleen maar toeneemt. Ook de Tilburgse basisschool Tiliander voor vrije schoolonderwijs maakt een sterke groei door. Stimulans genoeg voor de initiatiefgroep om door te gaan.

Daarom organiseert ze een nieuw evenement, ditmaal in de vorm van een inspiratieavond. Drie sprekers zullen kort vertellen over hun ervaring met de middelbare vrije school. Oud-leerling Jesse van Venrooij zal terugblikken op zijn bijzondere schooltijd. Bestuurder en adviseur Rob van der Meijden vertelt over het opzetten van nieuwe vrije scholen in Nederland. Marijke Vermeer spreekt over haar dagelijkse praktijk als directrice van het Novalis College in Eindhoven.

Vervolgens kunnen ouders in verschillende workshops zelf ervaren waarin de vrije school het verschil kan maken. Ook kan het publiek actief meedenken over alternatieven, zoals georganiseerd busvervoer naar de vrije scholen in Breda of Eindhoven en het aanbieden van vrije schoolvakken in cursusvorm.

De inspiratieavond is op ;
maandagavond 10 december om 20:00 uur.
basisschool Tiliander, Lange Nieuwstraat 189 te Tilburg.
Toegang is gratis.

Vooraanmelding

Maak het mogelijk!

Wil je dat je eigen kind in de toekomst naar een middelbare Vrijeschool in Tilburg kan? We hebben daarvoor zoveel mogelijk vooraanmeldingen nodig! Dat kan je doen via dit formulier. Het verplicht je tot niets, we gebruiken de gegevens om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen. Dat is belangrijk voor ons bestaansrecht, en om prognoses te kunnen maken voor de komende jaren.

De gegevens worden bewaard door de initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) en enkel aangewend in het kader van de oprichting.


ouderprofessionalbedrijfslevenanders, nl:


Zonder enige verplichting vragen wij je de onderwijsbehoefte en de onderwijswens(en) aan te geven.VMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWO


Mocht u meer kinderen op willen geven dan kunt u het formulier gerust nogmaals invullen voor deze kinderen
janee


Onderwijsgroep

De onderwijsgroep, bestaande uit Christiaan Langeveld, Julian Nelissen, Danielle van den Hurck, Sanne Riemers en Annemieke Dekker, is de afgelopen maanden een aantal keer bij elkaar gekomen om te werken aan een onderwijsplan. Een groep deskundige adviseurs bestaande uit Gea Weeren, Marijke Vermeer en Marcel Seelen staat ons hierin bij. We werken aan een plan dat stevig geworteld is in de vrijeschoolpedagogie en tegelijkertijd past bij de eenentwintigste eeuw waarin onze kinderen hun leven zullen gaan vormgeven.
Eind mei hebben twee leden van onze onderwijsgroep deelgenomen aan een symposium bij de Hogeschool Leiden over pedagogische ruimte binnen het huidige onderwijs.

Gemeente Tilburg positief

Begin mei is de stuurgroep op bezoek geweest bij wethouder Marcelle Hendrickx van onderwijs. Het was een plezierige ontmoeting waarbij wij hebben kunnen vertellen over onze plannen. De gemeente Tilburg draagt VVOT een warm hart toe en de wethouder zal ons initiatief waar nodig steunen binnen de onderwijswereld.

VGZ-gebouw-Spoorlaan

website: Kiezen voor de vrijeschool

Sinds januari is er een nieuwe website online van de Vereniging van vrijescholen:

kiezenvrijeschool-355x200

De website is bedoeld als een eerste kennismaking met de vrijeschool voor leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en belangstellenden.

Met deze website wil de Vereniging van vrijescholen tegemoet komen aan toenemende vragen over het vrijeschoolonderwijs. Veel ouders en leerlingen die een keuze gaan maken voor een school komen tijdens hun zoektocht terecht bij de vrijeschool en willen meer weten over de visie en de praktijk op school. De website is daarbij handig voor een eerste oriëntatie.

worden wie je bent

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”
(Rudolf Steiner)

Bovenstaand citaat geeft aan waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait. De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. In deze visie bestaat de mens uit een lichaam, ziel en geest. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen, schrijven of examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Ieder kind heeft vhet oogan nature bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat elk kind deze talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Niet alleen in cognitie, maar ook in inventiviteit, originaliteit, creativiteit en daadkracht. Vrijschoolonderwijs wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf, in vrijheid betekenis en richting aan hun leven geven en die hun plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.”
(Griekse wijsgeer Heraklitis)french

Op de vrijeschool krijgen leerlingen alle schoolvakken die ook op andere scholen worden gegeven. Maar wij zien leren als een creatief proces, dat ruimte biedt aan authenticiteit, spontaniteit en situationeel handelen. De vaardigheden om op die manier te leren, ontwikkelen we ook door veel aandacht voor kunstzinnige vakken als schilderen, handenarbeid, muziek en toneel. Leren dient de leerling ruimte te bieden voor originaliteit en een eigen inbreng. Alle vakken bij elkaar maken de leerstof tot een levende, bewegende wereld.