Vooraanmelding

Maak het mogelijk!

Wil je dat je eigen kind in de toekomst naar een middelbare Vrijeschool in Tilburg kan? We hebben daarvoor zoveel mogelijk vooraanmeldingen nodig! Dat kan je doen via dit formulier. Het verplicht je tot niets, we gebruiken de gegevens om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen. Dat is belangrijk voor ons bestaansrecht, en om prognoses te kunnen maken voor de komende jaren.

De gegevens worden bewaard door de initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) en enkel aangewend in het kader van de oprichting.


ouderprofessionalbedrijfslevenanders, nl:


Zonder enige verplichting vragen wij je de onderwijsbehoefte en de onderwijswens(en) aan te geven.VMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWOVMBOHAVOVWO


Mocht u meer kinderen op willen geven dan kunt u het formulier gerust nogmaals invullen voor deze kinderen
janee


Veelgestelde vragen

Wat is de doelstelling van initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT)?

Ons streven is om in 2018 van start gaan met een middelbare Vrijeschool in het hart van Tilburg. Leerlingen uit de regio Tilburg die voortgezet Vrijeschool onderwijs willen volgen, moeten momenteel uitwijken naar Novalis in Eindhoven of Michael in Breda. Vooral voor leerlingen in de lagere klassen kan dit problematisch zijn. VVOT wil, met hoofd, hart en handen, deze leemte in de keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs vullen. De op te richten Vrijeschool voor VMBO, HAVO en VWO is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van álle basisscholen uit de regio.

 

Wat is uniek aan vrijeschoolonderwijs?

De vrije school:
–  Bereidt kinderen voor op de maatschappij van de toekomst
–  Zoekt de uitdaging in de realiteit zoals die is
–  Biedt onderwijs in leeftijdsfasen
–  Volgt de seizoenen en het ritme van de natuur
–  Biedt Euritmie aan als vak dat alle vakken ondersteunt
–  Ziet ieder leren als een creatief proces
–  Werkt met Vrijeschool leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie
–  Ontwikkelt de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind
–  Creëert een vertrouwensbasis.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs is ook te vinden op http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl

 

 Wat is de identiteit van VVOT?

VVOT wil het juiste onderwijs bieden, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind, met aandacht voor elk individu. Gebaseerd op de antroposofie en op een realistische eigentijdse manier vormgegeven. Dat betekent dat we in lesaanbod en -vormen hoofd, hart en handen aanspreken, gericht op een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Zodat iedereen zich kan ontplooien op de manier die zij/hij zelf verkiest.

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat ondersteunend is aan de ontwikkeling van de gehele mens, welke voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Krijgt de school een eigen gebouw?

Bij voorkeur willen we een eigen gebouw, met een eigen identiteit. Als dat niet mogelijk is, en we onder worden gebracht bij een bestaande school, dan in ieder geval een eigen ingang en profilering van het Vrije School onderwijs.

 

Welke niveaus en klassen biedt VVOT?

De droom is een gehele middelbare vrije school te vestigen. Omdat er in Tilburg niet genoeg leerlingen uit de hogere klassen zijn, is het realistisch is om kleinschalig te beginnen.  De bedoeling is om met klas 1 te beginnen en dan elk jaar verder uit te bouwen. In eerste instantie willen wij 2 jaar VMBO T (theoretisch, in een later stadium eventueel ook een VMBO kader) en 3 jaar HAVO/VWO kunnen bieden met gegarandeerde doorstroom binnen de school waar we eventueel onderdeel van uit gaan maken, en naar Novalis in  Eindhoven en mogelijk ook Michael in Breda.

 

Wordt er ook Grieks en Latijn gegeven?

De onderwijsgroep van VVOT onderzoekt momenteel of er ook Grieks en Latijn zal worden gegeven.

 

Hoe trekt VVOT de juiste docenten?

We gaan ervoor te werken met kwalitatief goede en ervaren middelbare vrijeschool docenten. Een aantal is al betrokken bij het initiatief en we hebben goede contacten met Novalis (voortgezet vrijeschool in Eindhoven) over hoe we dat goed kunnen regelen. Verder willen we een ervaren schoolleider die reguliere docenten van de gastschool kan opleiden en coachen.

 

Hoe kan ik meedoen/bijdragen aan het initiatief VVOT?

– Om een plek in te kunnen nemen in het Tilburgse onderwijslandschap. kan VVOT alle steun gebruiken! Wil jij dat je kind in de toekomst naar een middelbare Vrijeschool in Tilburg kan? Laat het ons weten via het vooraanmeldingsformulier op deze website. Dit verplicht je verder tot niets; we gebruiken die gegevens puur om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen.

– VVOT bestaat momenteel uit een stuurgroep, een leesgroep, een onderwijsgroep en een communicatiegroep. Nog steeds zijn er mensen nodig die mee willen denken en werken: vele handen maken licht werk! Kijk voor meer informatie elders op deze site.

– Er zijn ook extra financiële middelen nodig om het werk te kunnen doen. Iedere bijdrage is van harte welkom!

– Spread the word! Je kunt heel makkelijk helpen door ons initiatief bekend te maken via je eigen netwerk.

 

Meer informatie over de Vrije School? Kijk op www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

 

 

 

terugblik laatste lezing

LEZING

‘Inspiratie voor Vrijeschoolonderwijs in Tilburg

(tekst: Fred van der Vleuten en Astrid van de Wetering)

Dinsdagavond 17 januari jl. organiseerde VVOT in de Kennismakerij de derde van een lezingenreeks met als titel ‘Inspiratie voor vrijeschoolonderwijs in Tilburg’. Een goedgevulde, gezellige, informatieve en interactieve avond, met voor elk wat wils.

Stand van zaken

Uiteraard wordt er eerst stil gestaan bij de vorderingen van het initiatief. We liggen op schema en de verwachting blijft dat we in augustus 2018 van start kunnen. Er zijn nu (na wat persoonswisselingen), een stuurgroep, een leesgroep, een onderwijsgroep en een communicatie-groep. Ook zijn er nog steeds extra financiële middelen nodig en mensen die mee willen denken en doen: vele handen, hoofden en harten maken licht werk!

Franse les in de vrijeschool praktijk

Na deze introductie is het woord aan Julian Nelissen. Hij is vrijeschooldocent Aardrijkskunde, Economie en Frans, en actief betrokken in de onderwijsgroep van VVOT. Julian presenteert een

Franse les ‘met hoofd, hart en handen’, zodat alle aanwezigen het vrijeschoolonderwijs in de praktijk kunnen ervaren. Julian spreekt alleen maar Frans tijdens de les. Op een flapover staat een gedicht, dat we samen meerdere malen opzeggen met gebaren en bewegingen. Na een paar keer lukt het zonder de tekst te zien. Julian laat de ‘leerlingen’ staan, lopen, zitten, luieren et cetera. Daarna wordt er klassikaal een Franse ‘gouwe ouwe’ (Joe Dassin, Champs Élysées) ingestudeerd en gezongen. Aan het einde van de les geeft iedereen zijn indrukken weer en worden karakteristieken van de les benoemd: plezier, fysieke bewegingen (die ook leiden tot innerlijke bewegingen, waardoor je bepaalde dingen makkelijker kunt herinneren), taalgevoel, een losse structuur, die sterk vormende krachten teweegbrengt en balans.

Hoofd, hart en handen

Julian vertelt tot slot ook over de ervaringen van reguliere docenten die omschakelen naar het Vrije School Onderwijs: “In het begin kan het frustrerend zijn om alles zelf te moeten ontdekken, maar als het lukt worden mensen enthousiast. De docent staat vrij en verantwoordelijk voor de groep, en mag improviseren.” Een collega van Julian doet vrijwel het hele Franse taal-programma met muziek (speelt zelf gitaar) en pas op het eind van het schooljaar, vóór de landelijke examens, gaat hij in op de landelijke eisen die gesteld worden aan alle scholen. De leerlingen zijn dan zó vlot in het Frans, dat ze aan die eisen kunnen voldoen en slagen. Dit bewijst het volle bestaansrecht van deze speelse, muzikale en kunstzinnige onderwijsmethode. Julian: “Liedteksten en ook op deze manier gerepeteerde gedichten kunnen een mens een leven lang bijblijven en op het juist moment naar boven komen. bijvoorbeeld bij een excursie naar Parijs. Dit is het lijfelijk beleven van hoofd-hart-handen dynamiek, zo kenmerkend voor dit onderwijs.”

Na met zijn allen nogmaals het lied krachtig te zingen, sluiten we af en blijven we napraten in kleine groepjes. Een inspirerende avond kortom, met dank aan alle aanwezigen.

Wil jij bij onze volgende lezing ook meedenken, -voelen en -doen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, website of facebook!

Kennismakingsavond woensdag 22 maart!

 

 

VVOT houposter_tourVVOT5dt de komende tijd kennismakingsavonden  in de regio.

Er wordt stilgestaan bij de vraag: Wat is vrijeschoolonderwijs? Waarom is het juist in deze tijd zo actueel? Wat heeft deze op te richten Vrijeschool haar leerlingen te bieden?

Alle kinderen van groep 6 en 7 en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kennismaken, ontdekken en ervaren. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

De kennismakingsavonden zijn allemaal in de bibliotheken:

Drunen, donderdag 9 februari
De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is aan Rooseveltstraat 32.

Hilvarenbeek, dinsdag 21 februari
De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is Achter Het Raadhuis 2.

Oisterwijk, vrijdag 10 maart
De avond duurt van 19.30  tot 21.00 uur en is aan de Spoorlaan 82E.

Tilburg centrum – Kennismakerij, woensdag 22 maart
De avond duurt van 20:00 tot 21:30 (inloop vanaf 19:30)
en is aan de Burg. Brokxlaan 8-79

Meedoen in de leesgroep?

Over vrijeschoolpedagogie zijn in ruim een eeuw  boekenkasten vol geschreven. De leesgroep is er voor alle ouders, (aankomende) leraren en andere belangstellenden die het bos graag door de bomen zien. Die willen weten waarom de antroposofie maar niet stoffig wordt, maar actueler dan ooit is. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 26 maart vanaf 20.00 uur in het zaaltje van Pleïade. Iedereen van harte welkom; meld je van tevoren even aan via een mailtje aan info@vvot.nl onder vermelding van ‘leesgroep’. Dan sturen we je de teksten toe.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten. Wil je de nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur ons even een mailtje op info@vvot.nl, dan zetten we je op de lijst!

Nieuwsbrief december 2016

Achtergrond

In 2018 van start gaan met een college in hartje Tilburg. Dat is het streven van de initiatiefgroep Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT). Het ouderinitiatief wordt intussen gesteund door enthousiaste professionals uit onderwijs en gezondheidszorg uit Noord-Brabant en daarbuiten.

De afgelopen jaren groeide het aantal leerlingen in het Vrijeschoolonderwijs met ruim 15%, signaleert de landelijke Vereniging van Vrijescholen.
De onderwijsvisie gestoeld op de antroposofie legt de nadruk niet alleen op cognitieve ontwikkeling; sociale intelligentie en creativiteit worden even belangrijk geacht. Dat blijkt ouders maar vooral ook kinderen direct aan te spreken.
Leerlingen uit de regio Tilburg die Vrijeschool VO willen volgen, moeten momenteel uitwijken naar Eindhoven of Breda. Dat is nogal wat voor een twaalfjarige. Het nieuw op te richten college voor VMBO, HAVO en VWO is nadrukkelijk bedoeld voor kinderen afkomstig van alle basisscholen uit de regio. Het ‘leren met hoofd, hart en handen’ dat het college zal bieden, vult straks wellicht een flinke leemte in de keuzemogelijkheden voor voortgezet onderwijs.